Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ

samenvatting

In Nederland ontvangen jaarlijks ruim 700.000 personen curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de tweedelijn. Deze zorg wordt verstrekt in verschillende zorgcircuits, zoals de volwassenenzorg, de Jeugd-GGZ, verslavingszorg en door vrijgevestigde psychiaters en psychologen Vanaf Vanaf 1 januari 2012 is voor volwassenen die zorg in de tweedelijns GGZ ontvangen in het kader van de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage ingevoerd. Deze bedraagt maximaal 200 euro per kalenderjaar en is 100 euro voor Diagnose Behandelcombinaties (DBCs) tot 100 minuten en 200 euro oor DBCs vanaf 100 minuten. Uitgesloten zijn hierbij de crisisopnames en bemoeizorg. Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek bekend over wat in Nederland de mogelijke gevolgen zijn van een financiële drempel als de invoering van een eigen bijdrage in de GGZ. GGZ Nederland heeft van 16 november tot en met 17 december 2011 een online enquête uitgezet onder cliënten die tweedelijns GGZ ontvangen in kader van de Zorgverzekeringswet. De doelstelling van dit onderzoek is om op basis van deze enquête inzicht te krijgen in de verwachtingen van cliënten in de tweedelijns GGZ over hun zorggebruik na de invoering van de eigen bijdrage van 200 euro. Van de GGZ cliënten die deelgenomen hebben aan de enquête geeft 70% aan door de invoering van de eigen bijdrage het zorggebruik te gaan verminderen, 40% geeft aan geen en 30% geeft aan minder gebruik te maken van de tweedelijns GGZ.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeBerber Koopmans ; Peter Verhaak
organisatieNivel
plaatsUtrecht
instellingNivel
pagina's30 p.
publicatievormRapport
trefwoordenGGZ ; tweedelijns ; eigen bijdrage ; gevolgen ; zorggebruik
themaleren omgaan met een beperking

wet- en regelgeving

publicatieeigen_bijdrage_ggz.pdf
datum invoer17-04-2012