Vertrouwen in de school: over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren

samenvatting

Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs verlaten. Dat zijn leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc. Deze jongeren zouden wellicht graag een schooldiploma willen halen, maar de cumulatie van problemen vergt zo veel van hun incasseringsvermogen dat het hen op zeker moment eenvoudig te veel wordt en zij voortijdi g de school verlaten. Veel van deze ‘overbelaste’ leerlingen wonen in de G4.
Op basis van ons veldwerk en de bestudeerde literatuur luidt onze centrale aanbeveling: biedt dreigende ‘overbelaste’ uitvallers duurzame vormen van structuur en verbondenheid. Leerlingen moeten weten dat er regels zijn waaraan ze zich moeten houden, dat deze strikt gehandhaafd worden en dat zij hard moeten werken om te presteren. Maar ze moeten tegelijk voelen dat ze erbij horen, dat er mensen zijn die om hen geven, en die hen willen helpen te voldoen aan alle eisen en regels. Een en ander moet vorm krijgen in een ‘andere’ school die uitgaat van een bredere kerntaak dan alleen het overdragen van kennis. De missie van een dergelijke school is jongeren te geleiden naar een plek in de maatschappij en alles te doen wat daarvoor naar haar professionele oordeel noodzakelijk is, inclusief aandacht en zorg voor de sociaal-emotionele noden van ‘overbelaste’ leerlingen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeW.B.H.J. van de Donk (voorzitter) ... [et al.]
plaatsDen Haag ; Amsterdam
instellingWRR ; Wetenschappelijke Raad voor het Regerimgsbeleid ; Amsterdam University Press
pagina's306 p.
doelgroepProbleemjongeren
trefwoordenplusschool ; onderwijs ; probleemjongeren ; uitval
themaOnderwijs
urlhttp://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4769
publicatievertrouwen_in_school.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer365
datum invoer28-12-2009