Verkenning nieuwe wegen: Op weg naar één participatiebudget

samenvatting

De vereniging van budgethouders – Per Saldo – streeft naar één participatiebudget voor mensen met een beperking en meerdere hulpvragen, die levensbreed eigen regie willen voeren. De doelstelling van één participatiebudget is het realiseren van een breed persoonsgebonden budget waarmee de budgethouder zorg, begeleiding en hulpmiddelen, inzetbaar op alle levensdomeinen, kan inkopen. Met als uitgangspunten één loket, één indicatie, één budget en één verantwoording voor de verstrelkking van voorzieningen aan mensen met een beperking, voor de domeinen van wonen, werk, vrije tijd, onderwijs, vervoer en zorg. Het realiseren van één participatiebudget moet het voor mensen met een beperking gemakkelijker maken om te participeren in de maatschappij. Experimenten op dit terrein illustreerden al de meerwaarde van een dergelijk particpatiebudget. Uit de experimenten bleek niet alleen dat het participatiebudget gewenst is, maar ook haalbaar. Dit onderzoek brengt stappen in kaart om de realisatie van het participatiebudget dichterbij te brengen. Het uitgangspunt is de bestaande situatie. Doel van het onderzoek is niet de huidige wet- en regelgeving overboord te gooien, maar juist snel resultaten te boeken in oplossingsrichtingen die vanuit de bestaande situatie gerealiseerd kunnen worden. In dit rapport zijn verschillende oplossingrichtingen uitgewerkt op basis van bestaande regelingen, die een vooruitgang betekenen voor mensen met een beperking. De methodiek die hiervoor wordt gebruikt is een scenario-onderzoek.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeAndersson Elffers Felix
organisatiePer Saldo
plaatsUtrecht
instellingPer Saldo
pagina's85 p.
publicatievormRapport
trefwoordenparticipatiebudget ; haalbaarheidsstudie
themawet- en regelgeving
publicatieverkenning_nieuwe-wegen.pdf
datum invoer11-04-2011