Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs: Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

samenvatting

Dit rapport schetst een beeld hoe de AWBZ-begeleiding in het onderwijs er in de praktijk uit ziet. De praktijk laat verschillen per regio, en per organisatie zien. De wijze waarop onderwijsinstellingen georganiseerd zijn binnen samenwerkingsverbanden en hoe onderwijsinstellingen en aanbieders samenwerken, verschilt per regio. Het onderzoeksrapport beschrijft de situatie en achtergronden in de vooraf geselecteerde regio’s. De uitkomsten zijn door gesprekken met veldpartijen uit andere regio's vergeleken om te zien of het verkregen beeld herkent wordt. Dit geeft een globaal beeld en geen landelijk dekkend inzicht. Het onderzoek richt zich op de huidige situatie in de AWBZ. In de Wmo geldt een gemeentelijke compensatieplicht in plaats van individuele rechten en verzekerde zorgplicht die in de AWBZ van toepassing zijn. Dit betekent dat de gemeente ondersteuning moet bieden om de beperkingen die burgers ervaren in de deelname aan de samenleving te compenseren. Hoe gemeenten de ondersteuning gaan vormgeven is aan de gemeente en is niet betrokken in het onderzoek.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeKarina Kuperus ; Marijke Ploegman ; Marieke Smit ; Henk van den Berg
organisatieDeloitte
instellingDeloitte
pagina's38 p.
publicatievormRapport
trefwoordenAWBZ-begeleiding ; onderwijs
themaonderwijs
publicatieAWBZ-begeleiding_in_het_onderwijs.pdf
datum invoer27-03-2012