Vergroting participatie van jongeren met een beperking

samenvatting

Jongeren die na de aanpassing (2010) voor de Wajong in aanmerking komen en de mogelijkheden hebben om te werken, zal zoveel mogelijk werk worden aangeboden in het kader waarvan zij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. De inkomensondersteuning die ook mogelijk is en nodig kan zijn, is aanvullend daarop. Ook zal bij eerste aanmelding niet getracht worden om al definitief vast te stellen in welke mate er mogelijkheden tot werk bestaan. Dat zal pas na verloop van een aantal jaren zijn, waarin de ontwikkeling van de aanwezige mogelijkheden zo goed mogelijk is ondersteund en gestimuleerd. Daarom komen er in de nieuwe situatie twee keuringsmomenten; een keuring bij de aanvraag van de Wajong en een beoordeling in principe op 27 jaar. Jongeren bij wie bij de eerste keuring al duidelijk is dat ze nooit kunnen werken, krijgen een Wajonguitkering op het niveau van personen die volledig arbeidsongeschikt zijn (75 procent van het minimumloon). Jongeren die mogelijkheden hebben om te werken, krijgen ondersteuning en begeleiding bij het vinden en behouden van werk bij reguliere werkgevers. Inkomensondersteuning is alleen aan de orde in aanvulling op het inkomen uit werk of als er buiten schuld geen werk is.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeP.H. Donner
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's28 p.
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; overheidsbeleid
themaWet- en regelgeving
urlhttp://docs.minszw.nl/pdf/35/2008/35_2008_3_11867.pdf
publicatievergroting_participatie_jongeren_beperking.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer361
datum invoer03-03-2010