Verdienen naar Vermogen: Eerste voortgangsrapportage Werken naar Vermogen Pilot IV: Loondispensatie; Eindrapport

samenvatting

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Kamerstukken II 32165) is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrumentloondispensatie centraal. Research voor Beleid monitort en evalueert de vorderingen en resultaten van deze pilot tussen de jaren 2010 en 2013. Voor u ligt de eerste rapportage die is geschreven in het kader van de monitoring en evaluatie van de pilot loondispensatie. Deze rapportage is opgesteld op basis van literatuurstudie en gesprekken met de gemeenten, die de pilot de komende jaren uit zullen voeren. Het rapport heeft twee onderdelen. Het beschrijft enerzijds de zes verschillende methodiekendie gemeenten in kunnen zetten om de loonwaarde van de personen die in het kader van de pilot gaan werken te beplaen En anderzijds gaat het rapport dieper in op de doelgroepen die volgens de gemeenten in aanmerking moeten komen voor de pilot en de motivatie hiervoor. Het rapport sluit af met een conclusie met daarin een doorkijkje naar de eerste volledige cyclus van de monitoring, deze wordt in de eerste helft van 2011 uitgevoerd.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeC.M. van Ommeren ; L. Coenen ; M. Engelen
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's57 p.
trefwoordenloondispensatie ; gemeenten ; Werken naar Vermogen
themawet- en regelgeving
publicatieverdienen_naar_vermogen.pdf
datum invoer09-05-2011