Verbinden van werkgevers met werknemers met een Wajong achtergrond

samenvatting

Het KennisPlatform Jobcoaching juicht het toe dat meer werkgevers belangstelling tonen om Wajongers in dienst te nemen. Het blijkt echter niet eenvoudig de vraag van werkgevers te verbinden met het arbeidspotentieel van jongeren met een beperking. Via dit rapport wil het platform bijdragen aan de discussie over: hoe kan worden ingespeeld op die nieuwe werkgeversvraag. Hierbij wil het platform de sterke kanten van de aanbodgerichte bemiddeling beter combineren met de nieuwe vragen van werkgevers. Dit rapport is als volgt opgebouwd: Allereerst wordt ingegaan op vraag- en aanbodgericht bemiddelen om tot een goede matching te komen op de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt een beeld gegeven hoe begeleid werkenorganisaties op een methodische wijze Wajongers aanbodgericht weten te bemiddelen. We presenteren de resultaten van een onderzoek naar plaatsingen van betrokken begeleid werkenorganisaties uit 2009. Tot slot doen we een aantal voorstellen hoe we in Nederland de verbinding van werkgevers met met Wajongers op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeBranko Hagen
organisatieKennisPlatform Jobcoaching
plaatsUtrecht
instellingKennisPlatform Jobcoaching
pagina's23 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWajongers ; arbeidsmarkttoeleiding ; werkgevers
themaarbeidstoeleiding

werk en handicap

werkgevers

publicatieverbinden_werkgevers_werknemers.pdf
datum invoer05-12-2011