Verantwoord sturen

samenvatting

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente heeft niet alleen een loket waar men terecht kan voor inkomensondersteuning. Dit loket biedt ook ondersteuning op het gebied van participatie. Daarvoor moet participatie beleid worden ontwikkeld. De gemeente kan dit op verschillende manieren onvullen. Voor de gemeenteraad is dit een belangrijke uitdaging om dat beleid effectief te regiseren. In deze brochure schetsen wordt aangegeven waar u als raadslid mee te maken krijgt bij Sociale Zaken. En vooral hoe u als raadslid de regie kunt voeren over het beleid. Dit houdt meer in dan inkomensondersteuning. Hoe kunt u uw burgers laten participeren in de samenleving? Hoe laat u als gemeenteraad zien aan uw burgers dat u zich hiervoor inzet! In deze brochure worden een aantal handvatten aangegeven om hierin succesvol te zijn.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeStimulansz ; VNG
organisatieStimulansz ; Vereniging Nederlands Gemeenten
plaatsUtrecht ; Den Haag
instellingStimulansz
pagina's13 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenWet Werken en Bijstand ; Wwb ; Wet werken naar vermogen ; Wwnv ; gemeentelijk beleid ; regie ; raadsleden
themawet- en regelgeving
publicatieverantwoord_sturen.pdf
datum invoer26-03-2012