Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

samenvatting

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De project voorkomend uit Pilot 2 en Pilot 3 zijn gemonitord. Dit rapport gaat in op de voortgang, resultaten en lessen uit de gemonitorde projecten.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeErnst & Young
organisatieErnst & Young
instellingErnst & Young
pagina's101 p.
publicatievormRapport
trefwoordenreguliere arbeid ; sociale werkvoorziening ; sw ; sw-bedrijven ; werkpleinen ; UWV ; werkgevers ; samenswerking ; arbeidsmarkttoeleiding
themawerkgevers

werk en handicap

publicatieverandering_door_leiderschap.pdf
datum invoer05-02-2013