Vangnet of springplank? : De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

samenvatting

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult de arborol ten aanzien van werknemers zonder werkgever (vangnetters). De arborol betekent dat UWV de ‘werkgeversrol’ vervult voor zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en werknemers die na afloop van een tijdelijk dienstverband ziek blijven. Bij ziekte verstrekt UWV een ziekengelduitkering, daar waar een reguliere werkgever het loon dient door te betalen. Net als een werkgever voor zijn werknemers dient UWV bovendien ziektecontrole en reïntegratie-inspanningen te verrichten. Het onderzoek van de inspectie betreft specifiek de wijze waarop UWV de reïntegratietaak voor deze werknemers zonder werkgever invult. Een antwoord op de vraag: ‘Heeft de nieuwe werkwijze van UWV, inclusief de invoering van de nieuwe werkstructuur, tot gevolg dat de reïntegratie van vangnetters zonder werkgever beter verloopt dan voorheen en welke factoren zijn hierop van invloed?’ wordt onderzocht.

typepublicatie
jaar2005
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen,
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's26 p.
doelgroepVangnetters
trefwoordenvangnet ; arbo ; werklozen ; uitzendkrachten ; re-integratietrajecten
themaWet- en regelgeving
urlwww.iwiweb.nl/cgi-bin/as.cgi/0319000/c/start/file=/9319000/1/j9vvgdedws2muq1/vh7jo5irwdtk/f=n2p.pdf/tekst.pdf
publicatievangnet_of_springplank.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer356
datum invoer03-03-2010