Van samen zoeken naar samen werken: Wmo Trendrapport 2012

samenvatting

Aan dit 'trendonderzoek Wmo' hebben 365 organisaties meegedaan. Zij vulden een webenquête in met vragen over hun uitvoeringspraktijk. Speciale aandacht ging uit naar praktijkervaringen met de doelstellingen en bakens van het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het platteland. Professionele organisaties zijn op weg om hun aanbod en werkwijze aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Daarin wordt een omslag gemaakt naar vormen van ondersteuning waarin het voortouw ligt bij de doelgroep, bij klanten, bij cliënten, kortom bij burgers, al dan niet kwetsbaar. Helemaal klaar voor de toekomst zijn deze organisaties nog niet. Winst valt vooral te boeken op twee punten: samenwerking met organisaties uit andere sectoren en samenwerking met burgerverbanden. De samenwerking tussen professionele organisaties is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Er zou wel meer samengewerkt kunnen worden met organisaties buiten het eigen domein. Ook de inhoudelijke verbinding met andere domeinen lijkt nog niet vaak te worden gelegd. Verbindingen tussen welzijn, zorg, wonen, gezondheid, onderwijs, pvoedingsondersteuning en arbeid lijken nog schaars te zijn. Ook de samenwerking met burgers en burgerverbanden kan beter. Burgers worden steeds meer betrokken en denken mee. Maar uitvoeringstaken van professionele organisaties lijken nog niet echt te worden overgedragen aan vrijwilligersorganisaties of andere burgerverbanden. Burgerverbanden zelf voelen zich (nog steeds) niet aangesproken door de Wmo, tenzij ze werken op het terrein van zorg en ondersteuning. Dat betekent niet dat ze geen bijdrage leveren aan de realisatie van de beleidsdoelstelling op prestatievelden. Het betekent
vooral dat zijzelf niet zien hoe ze dat doen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAletta Winsemius ; Nada de Groot ; Marieke Ploegmakers ; Oka Storms ; Jannie Schonewille
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's84 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWMO ; trendonderzoek
themawet- en regelgeving
publicatieWmo_trendrapport_2012.pdf
datum invoer25-09-2012