Van leerplicht naar leerrecht: Adviesrapport over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters

samenvatting

Dit adviesrapport van de Kinderombudsman is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters. In hoofdstuk één treft u de aanbeveling aan die de Kinderombudsman aan de minister en de staatssecretaris van OCW doet. 

In hoofdstuk twee wordt een inleiding tot het onderzoek gegeven. In hoofdstuk drie leest u vervolgens de bevindingen van het onderzoek en conclusies waarop de aanbeveling is gebaseerd. In de paragrafen van dit hoofdstuk worden per naar voren gekomen knelpunt, de bevindingen en conclusie gegeven. Voorts wordt ingegaan op het nieuwe stelsel voor Passend onderwijs. Hierna volgt een eindconclusie. 

Tussen de hoofdstukken leest u waargebeurde verhalen van ouders en kinderen, die zich bij de Kinderombudsman hebben gemeld. De namen van deze kinderen zijn gefingeerd. Ook worden enkele goede praktijkvoorbeelden gegeven. In bijlage één vindt u de verantwoording van het onderzoek. Ten slotte wordt in bijlage twee een kort overzicht gegeven van de kinderrechten die betrekking hebben op het recht op onderwijs.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeJ. Stam ; E.J.M. Vreeburg - Van der Laan
organisatieKinderombudsman
plaatsDen Haag
instellingKinderombudsman
pagina's46 p.
publicatievormAdviesrapport
trefwoordenonderwijs ; thuiszitters ; aanbevelingen ; kinderomburdman
themaonderwijs
publicatieonderwijs_thuiszitters.pdf
datum invoer28-05-2013