Van Klein naar Groot

samenvatting

Bij de ondersteuning van kinderen en gezinnen bij het opgroeien en opvoeden worden nog altijd veel kansen gemist. Terwijl er talloze vormen van steun en hulp bestaan ontbreekt het vaak aan onderlinge samenhang en tijdige beschikbaarheid. Dit wordt veroorzaakt door versnippering van het aanbod, verkokering van de organisatie en het bestaan van scheidslijnen tussen verschillende onderdelen van het stelsel van jeugdzorg. Het missen van kansen op vroegtijdige en maximaal effectieve hulp heeft niet alleen ernstige gevolgen voor kinderen, jongeren en ouders, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is daarmee een urgent probleem. De oplossing ziet de commissie primair in het optimaliseren van de inzet van de beschikbare vormen van hulpverlening en alleen waar nodig in het aanpassen van het wettelijk stelsel. Flexibel schakelen tussen en combineren van verschillende hulpvormen kan de effectiviteit aanzienlijk vergroten. Daarvoor is het wel nodig dat alle vormen van lichte en zwaardere hulpverlening vanaf een vroeg stadium voor de flexibele inzet beschikbaar zijn. Complicerende en vertragende indicatieprocedures en bekostigingsproblemen moeten daartoe worden beëindigd. De samenhang in het aanbod moet onder gemeentelijke regie tot stand komen, als onderdeel van de algemene gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een samenhangend jeugdbeleid.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRein Zunderdorp ; Harriƫt Smit ; Gerco Lock
organisatieCommissie Zorg om Jeugd
plaatsDen Haag
instellingVereniging van Nederlandse Gemeenten
pagina's30 p.
publicatievormAdvies
publicatievan_klein_naar_groot.pdf
datum invoer23-12-2009