Van eerste contact tot arrangement: Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

samenvatting

De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de compensatieplicht en het vormgeven van de Wmo. Enerzijds door middel van het ontwikkelen van een 'gekantelde' modelverordening, anderzijds door middel van het publ;iceren van handreikingen en instrumenten om gemeenten aanknopingspunten te bieden om de kanteling in de eigen gemeente vorm te geven. Een centraal concept in de kanteling (en de nieuwe modelverordening) is het denken in resultaten. Dit is een praktische vertaling van de compensatieplicht naar concrete resultaten en geeft antwoord op de vraag waar gemeenten in het kader van de Wmo op kunnen worden afgerekend. De manier waarop eenzelfde resultaat (bijvoorbeeld 'het kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis') wordt bereikt kan sterk verschillen per situatie. Wat er toe doet is of er een oplossing gevonden wordt die past bij de individuele situatie van de burger en die tevens leidt tot het bereiken van het resultaat. De rechter zal toetsen of er een zorgvuldige afweging gemaakt is om het beoogde resultaat te behalen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeRob de Boer
organisatieVereniging van Nederlandse Gemeenten ; VNG
plaatsDen Haag
instellingVereniging van Nederlandse Gemeenten
pagina's34 p.
trefwoordenWmo ; gemeeenten ;
themaintermediairs

wet- en regelgeving

publicatievan_eerste_contact_tot_arrangement.pdf
datum invoer17-01-2011