Van deelnemer naar werknemer: Tweede voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie; eindrapport

samenvatting

Sommige mensen zijn niet zonder meer in staat de arbeidsprestatie te leveren die op een reguliere werkplek van hen wordt verwacht. Hierdoor lopen ze tegen obstakels aan bij het vinden en behouden van regulier werk. Het kabinet heeft in 2008 gevraagd voorstellen te doen om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten bij gelijkblijvende budgettaire middelen. De voorstellen van de commissie betekenen de facto een fundamentele wijziging van het stelsel van werk en inkomen. Het kabinet heeft daarom besloten de effectiviteit en toepasbaarheid van de nieuwe systematiek in vier pilots te onderzoeken. Eén van de pilots is gericht op het 'toetsen' van een nieuwe systematiek, waarbij de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat. Loondispensatie betekent dat de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon (WML) mag betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. De centrale vraagstelling van de pilot, en het onderzoek luidt: Draagt de inzet inzet van het instrument loondispensatie en de wijze waarop dit instrument gehanteerd wordt door gemeenten die deelnemen aan de pilot bij aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking? Aan de pilot loondispensatie doen 32 gemeenten mee. Deze gemeenten zijn gevolgd bij de opzet, implemntatie en uitvoering van de pilot. De monitoring en evaluatie van de pilot heeft plaatsgevonden via data-analyse op het cliëntvolgsysteem (CVS) dat de gemeenten bijhouden, via telefonische interviews met alle 32 projectleiders (de belronde) en via casestudies. Deze rapportage heeft betrekking op de data in het CVS op peildatum 21 mei 2011, een belronde in maart 2011 en casestudies bij 5 gemeenten, uitgevoerd in april en mei 2011.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeC.M. van Ommeren ; S.M. de Visser
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's105 p.
publicatievormRapport
trefwoordenloondispensatie ; evaluatie ; arbeidsparticipatie ; gehandicapten
themabehoud van arbeid
publicatie2de_voortgangsrapportage_pilot_loondispensatie.pdf
datum invoer18-10-2011