Van arbeidsgeschikt naar werk: Onderzoek naar de mogelijkheden van arbeidsdeskundigen voor het inschatten van de rol van secundaire beperkingen bij activering en re-integratiebegeleiding

samenvatting

In voorliggend rapport wordt verkend de manier waarop arbeidsdeskundigen op dit moment secundaire beperkingen en ondersteuningsbehoefte inschatten en vertalen in een reintegratieadvies. Hierbij aandacht besteed aan de mogelijke tekortkomingen in de huidige gang van zaken. Op basis hiervan worden suggesties gedaan voor een meer systematische aanpak van het inschatten van de ondersteuningsbehoefte. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet en de verantwoording van dit onderzoek. In de hoofdstukken daarna volgt de analyse van de huidige werkwijze van arbeidsdeskundigen. In het hoofdstuk 'Het opstellen van een reintegratieadvies' wordt aandacht besteed aan de vraag welke stappen arbeidsdeskundigen nu zetten om tot een re-integratieadvies te komen, welke informatie ze hierbij verzamelen, hoe ze hieraan komen en welke problemen ze hierbij ervaren. Belangrijk onderdeel van het inschatten van het re-integratieproces is de vraag hoe verzamelde informatie precies moet worden geïntepreteerd. De focusgroepen hebben een goed zicht gegeven op dit proces. Ook hebben ze laten zien dat arbeidsdeskundigen dit vaak op verschillende manieren doen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeA. Meershoek ; E. Mo ; F. Nijhuis
organisatieOnderzoeksinstituut CAPHR en Arbeids- en Sociale psychologie van de Universiteit van Maastricht
plaatsNijkerk
instellingArbeidsdeskundig Kennis Centrum
pagina's64 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsdeskundigen ; reintegratieadvies ; werkwijze
themaintermediairs

arbeidstoeleiding

publicatievan_arbeidsgeschikt_naar_werk.pdf
opmerkingenAKC Onderzoekscahier 3
datum invoer12-03-2012