Van alliantievorming tot arrangementen. Samenwerking arbeidsmarkt – mbo: handreiking voor het mbo

samenvatting

Naast het geven van goed beroepsonderwijs wordt van mbo-instellingen steeds meer verwacht: ondersteunen van vernieuwingen in het bedrijfsleven, zorgen dat jongeren meer worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt en mbo's dragen bij aan het opleiden van werkenden en werkzoekenden. Ondernemers en gemeenten kloppen hiervoor steeds vaker aan bij onderwijsinstellingen zoals het mbo. Voor het rapport zijn daarom speciaal voor mbo-instellingen ervaringen verzameld en bewerkt tot tips om deze regionale samenwerking te verbeteren. De tips gaan onder andere over: de versterking van bestuurlijke samenwerking en betere benutting van regionale arbeidsmarktinformatie om te weten welke opleidingen nodig zijn. Daarnaast biedt het rapport tips om met ondernemers verschillende beroepsgroepen beter aan te laten sluiten bij de gewenste mbo-opleidingen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeS.M.A.F. de Zwart ; H.G. Bakker ; A.E.J. Wenneker
plaatsUtrecht
instellingBerenschot Groep
pagina's74 p.
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding'; mbo ; arbeidsmarkt ; bedrijfsleven
themaonderwijs

arbeidstoeleiding

publicatievan_alliantievorming_tot_arrangement.pdf
datum invoer01-06-2010