UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

samenvatting

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in 2010 is het beleid meer dan voorheen gericht op het stimuleren van werken naar vermogen. De focus ligt op de arbeidsparticipatie van drie groepen. De monitor richt zich ten eerste op Wajongers, een groep waar de laatste jaren veel aandacht naar uit is gegaan. Deze monitor beschrijft de mate van arbeidsparticipatie van de totale populatie Wajongers. Ten tweede beschrijft de monitor de arbeidsparticipatie van personen die een uitkering krijgen vanuit de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA), één van de regelingen in de WIA. Ten derde is er aandacht voor personen van wie de aanvraag voor de WIA-uitkering is afgewezen, omdat hun inkomensverlies ten opzichte van het oude inkomen minder dan 35% is, de zogeheten WIA 35-minners

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeKatinka van Brakel ; Margreet Stoutjesdijk ; Dionne Arts ; Ingrid van den Ende ; Jolanda van Rijssen ; Peter Rijnsburger ; Wouter Hijlkema
organisatieUWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's40 p.
publicatievormMonitor
doelgroepUWV
trefwoordenWajong ; WIA ; 35-minners ; statistiek ; arbeidsparticipatie ; werkgevers
themawerk en handicap
publicatieuwv_monitor_arbeidsparticipatie_2012.pdf
datum invoer24-01-2013