UWV Kennisverslag 2012-3

samenvatting

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere en arbeidsbeperkte WW'ers, sterk toeneemt. Hen begeleiden naar werk is voor UWV een lastige taak. Niet alleen vanwege de ruime arbeidsmarkt, maar ook omdat bepaalde persoonsgebonden factoren mensen kunnen belemmeren om succesvol de stap naar arbeidsparticipatie te zetten.Bij het begeleiden van klanten is het voor de professionals vooral zaak dat zij weten waarop zij moeten letten. Kijken we bijvoorbeeld naar degenen die na afwijzing van de WIA-aanvraag in de WW terechtkomen, dan blijkt op de eerste plaats dat er onder hen mensen zijn die weer een baan vinden.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeKenniscentrum UWV
organisatieKenniscentrum UWV
plaatsAmsterdam
instellingKenniscentrum UWV
publicatievormRapport
trefwoordensociale zekerheid ; arbeidsparticipatie ; ouderen ; WW ; dienstverlening ; UWV ; statistiek
themawerk en handicap
publicatieuwv_kennisverslag_2012_2013.pdf
datum invoer02-12-2012