Uitvoeringstoets IQ-maatregel

samenvatting

In het Regeerakkoord is als een van de ombuigingen binnen de zorg een bezuiniging op de AWBZ ingeboekt van structureel 250 miljoen Euro door een beperking van de AWBZ-doelgroep. Door de bovengrens van het IQ per 1 januari 2012 te verlagen van 85 naar 70 hebben mensen met een IQ tussen 70 en 85 geen grondslag verstandelijke handicap (VG) meer en daarmee geen recht op AWBZ gefinancierde zorg. Over deze zogenaamde IQ-maatregel heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 10 februari 2011 aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om een uitvoeringstoets gevraagd. Bij het opstellen van de uitvoeringstoets heeft het CVZ relevante informatie verzameld en onderzoeksactiviteiten verricht Het CVZ heeft een literatuurstudie gedaan en diverse gesprekken gevoerd met onder meer het CIZ en de Vereniging van Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC LVG). Het CVZ heeft ook een expertmeeting georganiseerd waaraan de meeste relevante organisaties met kennis op VG-gebied deelnamen. De reacties van de experts die aan deze door het CVZ georganiseerde bijeenkomst hebben deelgenomen, zijn verwerkt in deze uitvoeringstoets. Samenvattend concludeert het CVZ dat de IQ-maatregel per 1 januari 2012 niet uitvoerbaar is. Verder doet zij wel een aantal aanbevelingen.

typepublicatie
jaar2011
organisatieCollege voor zorgverzekeringen
plaatsDiemen
instellingCollege voor zorgverzekeringen
pagina's36 p.
trefwoordenAWBZ ; verstandelijk gehandicapten ; IQ
themaleren omgaan met een beperking

wet- en regelgeving

publicatieuitvoeringstoets_IQ_maatregel.pdf
datum invoer20-05-2011