Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage

samenvatting

Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de drie verschillende uitstroomprofielen (of een vergelijkbaar onderwijsaanbod). Voor dit onderzoek zijn alle vestigingen van scholen in Nederland die voortgezet speciaal onderwijs aanbieden benaderd. Een belangrijke vraag die met deze quickscan beantwoord diende te worden was in hoeverre er sprake was van een landelijke dekking en en regionale spreiding van deze profielen in het schooljaar 2009-2010. Recentelijk heeft KPC Groep in opdracht van het Ministerie van OCW een herhaling van deze quickscan uitgevoerd voor het schooljaar 2011-2012. Het belangrijkste doel van de herhaling van deze quickscan is om eventuele veranderingen in het aanbod van de uitstroomprofielen vast te stellen en de landelijke spreiding daarvan in kaart te brengen. In het voorjaar van 2012 zijn daartoe nogmaals alle vestigingen van VSO-scholen benaderd.Voor een overzicht en de adresgegevens van deze scholen is wederom gebruik gemaakt van een actueel adressenbestand van Cfi, met gegevens op vestigingsniveau (zescijferig brinnummer). Dit bestand bevatte alle correspondentiegegevens van de brinnummers van de instellingen die onder de Wet op de Expertisecentra (WEC) vallen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeLinda Sontag ; Marieke Donker
organisatieKPC Groep
plaatsDen Bosch
instellingKPC Groep
pagina's24 p.
publicatievormRapport
trefwoordenuitstroom ; vso ; voortgezet speciaal onderwijs ; statistiek
themaonderwijs
publicatieuitstroomprofielen_vso_herhaalde_meting.pdf
datum invoer01-12-2012