Two Ticks, Positief over beperkingen: Een voorbeeld voor Nederland

samenvatting

De doelstelling van Two Ticks is tweeledig: 1. Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten en onderhouden van gehandicaptenbeleid binnen zijn bedrijf (in Engeland verzorgd door Job Centre Plus, vergelijkbaar met het Nederlandse UWV WERKbedrijf); 2. Transparantie van de arbeidsmarkt met met betrekking tot welke werkgevers openstaan voor personen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft Berenschot gevraagd om met werkgeversorganisaties, bedrjfsleven en publieke sector, alsmede met werknemers- en cliëntenorganisaties te bezien of een dergelijk instrument ook in de Nederlandse context kan bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van personen met een arbeidsbeperking. Kern van de onderzoekvraagstelling is derhalve dat wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk instrument voor de Nederlandse situatie te ontwikkelen, hoe het instrument er uit zou kunnen zien, hoe het zou moeten worden uitgevoerd en hoe het draagvlak onder de verschillende actoren daarvoor is en zo nodig kan worden gecreëerd.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeHenk Bakker ; Susanne de Zwart ; Rachel Beerepoot ; Susanne Meeuwissen
organisatieBerenschot ; Ministerie SZW
plaatsUtrecht
instellingBerenschot
pagina's37 p.
publicatievormRapport
trefwoordenKeurmerk ; Two Ticks ; werkgevers ; arbeid ; gehandicapten ; beperkingen
themawerkgevers
publicatietwo_ticks_positief_beperkingen.pdf
datum invoer14-07-2011