Tweede voortgangsrapportage passend onderwijs

samenvatting

Dit is de tweede voortgangsrapportage passend onderwijs. De rapportage beschrijft de voortgang in het afgelopen half jaar, kijkt vooruit naar het komende schooljaar (2013-2014) en gaat in op verschillende toezeggingen. 

De belangrijkste conclusie is dat samenwerkingsverbanden op schema liggen met de voorbereiding van passend onderwijs. In het afgelopen half jaar is duidelijke vooruitgang geboekt om de wettelijke mijlpalen te halen. Er is echter nog veel werk te doen, zeker op het gebied van de uitwerking van het ondersteuningsplan en de financiële en operationele inrichting van het samenwerkingsverband. 

De voortgangsrapportage laat het volgende zien: 

 · De bestuurlijke basis voor passend onderwijs is gelegd, in alle samenwerkingsverbanden is een bestuurlijke structuur aanwezig;

 · Het ondersteuningsplan is in de maak. Samenwerkingsverbanden zijn gestart met de inhoudelijke uitwerking. Hier moet nog een verdiepings- en verbredingsslag worden gemaakt;

 · De planning voor bespreking van het ondersteuningsplan met andere partijen is gemaakt;

 · Ook de medezeggenschap krijgt invulling. 

De volgende stap voor de samenwerkingsverbanden is de concrete uitwerking van het ondersteuningsplan, de koppeling met financiële middelen en de vertaling naar een operationele organisatie. Hier moeten nog forse stappen worden gezet. 

Als passend onderwijs op 1 augustus 2014 wordt ingevoerd is het nog niet af. De verwachting is dat samenwerkingsverbanden kiezen voor een groeiproces: bij de start van de invoering ligt er een basis die voldoet aan alle vereisten. Daarna wordt deze op basis van praktijkervaringen stap voor stap verder uitgewerkt. 

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's19 p.
publicatievormKamerstuk, 31 497, nr. 94
trefwoordenpassend onderwijs ; voortgangsrapportage
themaonderwijs
publicatie[tweede_voortgangsrapportage_passend-onderwijs.pdf
/doc/kennisbank/tweede_voortgangsrapportage_passend-onderwijs.pdf

]

datum invoer24-06-2013