Tussentijds bericht toezicht jeugdzorgplus: Notitie over de stand van zaken

samenvatting

Dit tussentijdse bericht is gericht op het leefklimaat voor de jongeren en de kwaliteit van het onderwijs in de sector jeugdzorgplus. Jeugdzorgplus is een nieuwe vorm van zorg aan kinderen en jongeren met zeer zware gedragsproblemen. Hun problematiek kan heel verschillend zijn, maar zij hebben met elkaar gemeen dat zij het voor hun behandeling nodig hebben dat zij in hun vrijheid kunnen worden beperkt, omdat zij soms een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen en/of zich aan een behandeling onttrekken. De sector jeugdzorgplus wil deze zeer moeilijke kinderen en jongeren een zodanige behandeling bieden dat zij op het spoor komen van een zo autonoom mogelijk bestaan. Uit het nu uitgevoerde onderzoek naar het leefklimaat komt naar voren dat kwalitatief goed personeel en een goed dagprogramma van doorslaggevend belang zijn voor een goed leefklimaat.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie Jeugdzorg ; Inspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie Jeugdzorg ; Inspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie Jeugdzorg
pagina's70 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenjeugdzorgplus ; leefklimaat ; jongeren ; gedragstoornissen ; dagprogramma ; personeelsbeleid
themaleren omgaan met een beperking
publicatietussentijds_bericht_toezicht_jeugdzorgplus.pdf
datum invoer11-01-2012