Tussenevaluatie van de pilot participatiebudget

samenvatting

Het participatiebudget is een combinatie van een persoonsgebonden bud-get (pgb) voor AWBZ-zorg en een pgb voor de inkoop van WIA-werkvoorzieningen. De gedachte achter het participatiebudget is dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, en in het bijzonder aan het arbeidsleven, als zij de zorg en werkvoorzieningen die zij nodig hebben zelf kunnen kopen en de omvang en vorm van deze voorzieningen zelf kunnen bepalen. In hoeverre deze beoogde effectieve optreden wordt in de pilot onderzocht. Deze rapportage betreft een tussentijdse evaluatie van de ervaringen van deelnemers aan de pilot na één jaar gebruik van het participatieproject.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeL. von Meyenfeldt ; S. Mur
organisatieApe
plaatsAmsterdam
instellingApe
pagina's51 p.
publicatievormRapport
trefwoordenparticipatiebudget ; persoonsgebonden budget ; AWBZ ; WIA ; arbeid
publicatiepilot_participatiebudget.pdf
datum invoer30-03-2010