Tussen nieuw denken en nieuw doen : Verkenning attitudes rond de Wajong ; Definitieve versie

samenvatting

De centrale vraag van dit onderzoek is welke attitudes bevorderend werken om jongeren met een beperking maximaal te laten participeren. Om op het spoor van stimulerende attitudes te komen, zijn gewenste praktijken onder-zocht. Werkgevers, die naar tevredenheid Wajongers in dienst hebben, zijn geïnterviewd. Zo ook professionals en ouders die hier met elkaar toe bijdragen. Deze verkenning is een gevolg van spoorzoeken. Achterwaarts kijken waarom het goed is gegaan, welke overtuigingen, cognities en emoties aan dit ‘nieuwe denken en doen’ ten grondslag liggen. Een zoektocht, met andere woorden, naar de cruciale elementen van de gewenste cultuur, waarin maatschappelijke participatie en persoonlijke zingeving vervlochten zijn. Opdat de mogelijkheden van mensen met structurele functionele beperkingen beter worden benut.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeGejo Duinkerken ; Peter Wesdorp ; Selle van der Woude
plaatsZoetermeer
instellingWhatWorks
doelgroepWajongeren
trefwoordenbeeldvorming ; wajongeren ;
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
adresWhatWorks BV

Koningstraat 8

21713 ER Zoetermeer

Tel: +31 6 11041653

Fax: +31 79 3162528

Mail: info@whatworks.nl

urlhttp://www.whatworks.nl/
publicatietussen_nieuw_denken_en_nieuw_doen.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer346
datum invoer03-03-2010