Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling 2009

samenvatting

De Trendrapportage schetst een beeld van landelijke trends in de AWBZ-zorg. Over de periode 2005-2009 brengt deze rapportage twee hoofdbewegingen in beeld. Allereerst de veranderingen in zorgbehoefte en zorgvragen, deels gestuurd door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten tweede worden de effecten van beleidsmaatregelen duidelijk zichtbaar, zoals legitimaties van oude indicaties, Pakketmaatregelen, aanscherping in grondslagen en andere beleidsregels. Zo is de groei van het aantal positieve AWBZ-indicatie besluiten sterk vertekend door de herindicaties die in het project ‘Pakketmaatregelen Herindicaties’ zijn uitgevoerd.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeciz
organisatieciz
instellingciz
pagina's45 p.
publicatievormTrendrapportage
trefwoordenAWBZ ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatietrendrapportage_AWBZ_2009.pdf
datum invoer08-11-2010