Trendrapportage GGZ 2011: Naar een integrale aanpak; Het bieden van psychosociale zorg aan chronsich lichamelijk zieken

samenvatting

Het voorliggende rapport probeert aanknopingspunten te bieden voor het beter integreren van psychosociale zorg in de bestaande zorg voor chronisch lichamelijk zieken. Hiertoe wordt in het eerste deel van het rapport de stand van zaken beschreven ten aanzien van: de aandacht voor psychosociale aspecten in zorgstandaarden en richtlijnen voor de zorg aan chronisch lichamelijk zieken en interventies die worden onderzocht, geïmplementeerd of aangeboden in de praktijk en die bijdragen aan een betere inbedding van psychosociale zorg in de reguliere zorg voor chronisch lichamelijk zieken. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd. Daarna wordt in het tweede deel van het rapport de toekomstvisie van deskundigen beschreven. Door middel van interviews is hen gevraagd hoe een betere integratie van psychosociale zorg in de bestaande zorg voor chronisch lichamelijk zieken gerealiseerd kan worden. Het rapport focust op dire chronische lichamelijke aandoeningen: coronaire hartziekten, diabetes type 2 en chronisch obstructieve longziekte (COPD). Voor deze aandoeningen is gekozen omdat ze veel voorkomen en gepaard gaan met een hoge ziektelast.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeA. van den Bosch ; S. van Dijk ; J. Kramer ; H. van 't Land ; J. Nuijen ; M. Oud ; J. Nuijen
organisatieTrimbos-instituut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instituut
pagina's264 p.
publicatievormTrendrapportage
trefwoordencoronaire hartziekten ; diabetes type 2 ; chronisch obstructieve longziekte ; COPD ; psychosociale zorg
themaleren omgaan met een beperking
publicatietrendrapportage_ggz_2011.pdf
datum invoer10-05-2012