Trendrapport Aanbod van arbeid 2009

samenvatting

Vanaf 1985 tot 2009 heeft osa een panel over het arbeidsaanbod in Nederland verzorgd. Dit ondezoekspanel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de dynamiek op de arbeidsmarkt; het behoort tevens tot de langst lopende panels in de wereld. Het panel biedt goede mogelijkheden voor onderzoek naar achtergronden en consequenties van de arbeidsmarkt arbeidsmarktdynamiek en is uniek in Nederland. Er is geen andere gegevensbron met zoveel informatie over personen uit de potentiële Nederlandse beroepsbevolking - werkenden en niet-werkenden - over een reeks van jaren. Het faillissement van osa in december 2009 bedreigde het voortbestaan van dit waardevolle panel. Daarom hebben de subsidiërende departementen szw, vws, bzk en ez gezocht naar mogelijkheden het panel als instrument te kunnen laten voortbestaan. Het scp heeft zich op verzoek, onder eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid, bereid verklaard de uitvoering, het beheer en de rapportages van het Arbeidsaanbodpanel, in
de periode 2010-2016 voort te zetten. Deze rapportage geschiedt dus op basis van de tabellen die in het kader van de afhandeling van het osa-faillissement zijn opgeleverd. De cijfers zijn uitsluitend een weergave van de paneluitkomsten. Het zijn geen officiële szw-cijfers en
ze mogen daarom ook niet als zodanig aangehaald worden. Dit betekent ook dat de cijfers niet de opvattingen van szw weergeven. szw baseert zich bij haar beleid op de cijfers van het cbs; de cijfers in bijgaand rapport kunnen hiervan afwijken. Hetzelfde geldt voor de definities in dit rapport. Dit zijn de definities die osa in het verleden heeft gehanteerd. Ze kunnen afwijken van de definities van szw in de officiële publicaties.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeHenk van der Stelt ; Marian de Voogd-Hamelink
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's111 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeid ; arbeismarkt ; statistiek ; arbeidsparticipatie
themawerk en handicap
publicatietrendrapport_aanbod_arbeid_2009.pdf
datum invoer22-11-2010