Transitiepraktijken vso: Een overzicht van de transitie-activiteiten van scholen voor VSO

samenvatting

Het grootste deel van de jongeren met een beperking op weg naar hun volwassenheid neemt deel
aan het speciaal onderwijs. Het is dan ook op die plek waar we kunnen kijken in hoeverre de
scholen aandacht besteden aan die aspecten die nodig zijn om de jongeren met een beperking zo
goed mogelijk voor te bereiden op een volwassen en zoveel mogelijk zelfstandig leven in werken,
wonen en vrije tijd. Om dat kijkje te kunnen nemen moeten we eerst vaststellen hoe zo’n school, die jongeren op een goede manier voorbereidt, er uit ziet. Daarvoor is een literauuronderzoek gedaan naar datgene wat een aantoonbaar positief effect heeft op de ontwikkeling van de jongere
met een beperking op een volwassen en zoveel mogelijk zelfstandig leven. Anders gezegd: naar de
ideale vorm van transitie van school naar werk. Deze zoektocht heeft geleid tot de formulering van 26 uitgangspunten waaraan de ideale transitieschool zou moeten voldoen. Het eerste deel
beschrijft deze 'ideale transitieschool'. De uitgangspunten zijn vervolgens omgezet in vragen die aan scholen voor speciaal onderwijs zijn voorgelegd. Alle scholen zijn hiervoor benaderd en ongeveer een derde van de scholen heeft de vragenlijst ingevuld. In deze rapportage beschrijven we de antwoorden die de scholen hebben gegeven. Daarmee krijgen we een algemeen beeld in hoeverre de deelnemende scholen ingericht zijn om jongeren met een beperking optimaal voor te bereiden op de toekomst. Tegelijkertijd krijgt iedere deelnemende school een beeld van de eigen positie hierin, in vergelijking met de andere deelnemende scholen. We hebben daarvoor de totaalscores van de individuele scores op de zesentwintig punten berekend en deze in een 'ranking tabel' weergegeven. We hebben aan iedere deelnemende school gevraagd in hoeverre ze zelf vinden dat ze voldoen aan datgene wat nodig is voor een goede transitie. Deze gegevens hebben we naast de totaalscores gelegd. Het tweede deel van deze rapportage beschrijft het algemene beeld en de individuele scores van de deelnemende scholen als ook de vergelijking tussen het eigen beeld en de uiteindelijke score.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeBrigitte van Lierop ; Marieke de Koning
organisatieKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
plaatsNieuwegein
instellingKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
pagina's45 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidstoeleiding ; vso ; transitie
themaarbeidstoeleiding

onderwijs

publicatietransitiepraktijken_VSO.pdf
datum invoer07-04-2011