Transitieplan jeugd: Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO

samenvatting

Dit transitieplan Jeugd beschrijft de stappen die door het rijk, IPO en VNG/gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars en veldpartijen gezet worden voor een verantwoorde transitie (overgang) naar het nieuwe jeugdstelsel. Daarnaast heeft het plan aan hoe rijk en VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren. Conform de aanbevelingen van de TRansitiecommissie Stelsel herziening Jeugd wordt in het transitieplan ingegaan op de procesplanning, de programmastructuur, de wijze van sturing, de verantwoordelijkheidsverdeling en de implementatie met aandacht voor experimenten en transformatie. Het transitieplan is als gezamelijk plan van Rijk, VNG en IPO een belangrijk sturingsinstrument voor de stelselwijziging jeugd. Bestuurspartijen bespreken de voortgang van het transitieplan in periodiek bestuurlijk overleg. Het is de verantwoordelijkheid van de Staatssecretarissen van VWS en VenJ om het parlement over de voortgang van de transitie te informeren.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeIPO ; VNG ; Ministerie VWS ; Ministerie VenJ
organisatieVNG
plaatsDen Haag
instellingVNG
pagina's43 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugd ; jeugdhulp ; jeugdzorg ; transitie ; gemeentellijk beleid ; plan
themajeugdzorg
publicatietransitieplan_jeugd.pdf
datum invoer30-05-2013