Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage

samenvatting

Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te geven van de stand van de voorbereidingen voor de decentralisatie jeugd. Deze rapportage heeft betrekking op de voorbereiding van de decentralisatie jeugd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 mei 2013. Deze periode kenmerkt zich door een zichtbare versnelling en toenemend urgentiebesef van het transitieproces bij zowel gemeenten als Rijk, VNH en IPO. In veel gemeenten zijn of worden pilots gestart om een nieuwe werkwijze te introduceren om integraal - en uitgaand van de eigen kracht van gezinnen en individuen , zo licht mogelijke ondersteuning in de directe omgeving van gezinnen te bieden, zodat burgers volwaardig in de samenleving participeren. Terugkijkend op de afgelopen rapportageperiode houdt de TSJ de zorgen, zoals die in de eerste rapportage zijn verwoord en constateert de TSJ dat het verbeterde bewustzijn over de omvang van de taken en de versnelling van het decentralisatieproces niet hebben geleid tot het tijdig tot stand komen van belangrijke maatregelen. De bevindingen van de TSJ staan beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage. De TSJ neemt in hoofdstuk 4 de stand van het decentralisatieproces op. Hoofdstuk 5 beschrijft de stelselmeter die de kritieke succesvoorwaarden noemt voor de transitie. Daarmee worden ook de aandachtspunten voor de TSJ voor de komende rapportageperiode duidelijk. Ten slotte blikt de TSJ in hoofdstuk 6 vooruit naar deze komende rapportageperiode, die cruciaal wordt voor een verantwoorde decentralisatie van jeugdhulp.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
organisatieTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
plaatsDen Haag
instellingTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
pagina's54 p.
publicatievormRapport
trefwoordendecentralisatie ; jeugdhulp ; stelselherziening ; jeugd ; gemeentelijk beleid
themajeugdzorg
publicatietweede_rapportage_transitiecommissie_stelselherziening_jeugd.pdf
datum invoer24-06-2013