Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: Eerste rapportage

samenvatting

Voor u ligt de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (hierna: TSJ). De TSJ is in september 2012 geïnstalleerd en heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp1 aan gemeenten, zodat tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om risico's te beheersen. In het bijzonder kijkt de TSJ daarbij naar de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het vervolg van deze rapportage gaat de TSJ in hoofdstuk 2 kort in op het instellingsbesluit en de taakafbakening van de TSJ. Hoofdstuk 3 behandelt de stelselmeter van de TSJ en hoofdstuk 4 de monitoring. In hoofdstuk 5 rapporteert de TSJ over de voortgang van het decentralisatieproces in de periode september tot en met december 2012. De eerste bevindingen, zoals in dit hoofdstuk beschreven, worden in hoofdstuk 5 nader verantwoord en toegelicht. Hoofdstuk 6, tenslotte, geeft weer wat de aandachtspunten in het decentralisatieproces moeten zijn in de komende rapportageperiode van de TSJ.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
organisatieTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
plaatsDen Haag
instellingTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenTransitiecommissie Stelselherziening Jeugd ; TSJ ; jeugdhulp ; decentralisatie ; gemeenten ; jeugdbescherming ; jeugdreclassering
themajeugdzorg
publicatietransitiecommissie_stelselherziening_jeugd.pdf
datum invoer04-03-2013