Transformeren voor gevorderden: actieonderzoek Hemelse modder Zaanstad

samenvatting

Hemelse Modder is een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we door het daadwerkelijk oplossen van problemen kennis ontwikkelen. Dit is een gedurfde manier van onderzoek en van beleidsontwikkeling. Omdat we weten dat ieder beleid niet alleen gewenste effecten oplevert, die vooraf voorspeld waren. In de praktijk ontstaan ook ongewenste effecten, die niet voorzien en niet zo bedoeld zijn. Dit actieonderzoek heeft betrekking op Zaanse huishoudens met meerdere problemen. Met dit actieonderzoek wil Zaanstad leren van de witte én zwarte zwanen van het huidige sociale beleid. Daarmee stelt Zaanstad zich bewust kwetsbaar op. De gemeente is immers nu ook al verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke onderdelen van zorg en sociale zekerheid. Zaanstad acht deze vorm van reflexiviteit echter nodig om te weten hoe de decentralisaties eraan kunnen bijdragen om van die zwarte zwanen, witte te maken en de witte zwanen nog mooier. We weten immers dat deze huishoudens met meerdere problemen geen uitzondering zijn. In tien zeer uiteenlopende huishoudens waarvan bekend is dat zij meerdere sociale, financiële en/of gezondheidsproblemen tegelijkertijd hebben, is op de bank en aan de keukentafel casusonderzoek gedaan. Dit onderzoek is er niet op gericht om een theoretisch relevante en generaliseerbare 'waarheid' (ofwel substantiële kennis) te produceren. 'Hemelse Modder' is erop uit om, vanuit de ervaring en beleving van tien huishoudens met meerdere problemen, praktisch relevante inzichten te produceren die kunnen worden gebruikt tijdens de transformatie. Om die inzichten nog iets meer duiding te geven dan alleen op basis van de tien cases mogelijk is, worden ze in het onderzoeksverslag gelardeerd met
inzichten uit relevante literatuur.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeEelke Blokker
organisatieInstituut voor publieke waarden
plaatsZaanstad
instellingInstituut voor publieke waarden
pagina's194 p.
trefwoordenprobleemgezinnen ; multiproblemen ; casusonderzoek ; oplossingsgericht ; gemeentelijk beleid
themaleren omgaan met een beperking
publicatietransformeren_voor_gevorderden.pdf
datum invoer08-04-2013