Trajectbenadering De Sprint

samenvatting

Sinds 1 januari 2009 biedt De Hoenderloo Groep een nieuwe gefaseerde behandelmethodiek: trajectbenadering De Sprint. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met zeer ernstige groepsgebonden gedragsproblematiek. Behandelmethodiek De Sprint is een trajectbenadering. Dit betekent dat intensieve residentiële behandeling gefaseerd wordt afgebouwd naar praktijkgerichte vormen van begeleiding in de eigen leefomgeving totdat de jongere de einddoelen van behandeling heeft bereikt: een zinvolle dagbesteding (school, werk en vrije tijd), een positief sociaal netwerk (gezin, vrienden en buurt) en een stabiele leefomgeving. Vernieuwend aspect is dat er in de laatste fase nauw wordt samengewerkt met lokale partners in de zorgketen om een ondersteunend netwerk op maat te creëren waarbinnen de jongere de beste kansen heeft om deze doelen vast te houden.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRob Gerrits, Ignace Vermaes
organisatieDe Hoenderloo Groep
plaatsHoenderloo
instellingDe Hoenderloo Groep
pagina's24 p.
trefwoordenmethodiek ; assesment ; gedragsstoornissen
themaassessment
publicatiebrochure_methodiek_de_sprint.pdf
datum invoer15-12-2009