Toepassing van de wet Verbetering Poortwachter

samenvatting

Dit onderzoek richt zich daarom op een tweeledige vraag: 1. In hoeverre kan de toepassing van de WvP door werkgevers en werk-nemers verbeterd worden?; 2. Welke effecten heeft een betere toepassing op het langdurige ziekte-verzuim, op de werkhervattingskans en op de WIA-instroom? De toepassing van de WvP is op drie aspecten onderzocht: volledigheid (worden de verschillende poorttwachterstappen uitgevoerd); tijdigheid (worden de stappen binnen de gestelde termijn uitgevoerd) en effectiviteit (welk effect hebben de stappen of werkhervatting en WIA status). De eerste onderzoeksvraag wordt uitgewerkt door eerst in het volgende hoofdstuk te beschrijven wat de beoogde toepassing van de WvP is om deze in de hoofdstukken 3 en 4 te confronteren met de feitelijke toepas-sing. Verschillen tussen beoogd en feitelijk kunnen wijzen op knelpunten en op mogelijkheden tot verbetering. De tweede vraag vereist kwantitatie-ve analyse. Vastgesteld moet worden wat het effect is van het (tijdig) zetten van poortwachterstappen op werkhervatting. Voor zover deze effecten kunnen worden vastgesteld en we deze als causaal kunnen interpreteren bieden ze een mogelijkheid het verbeterpotentieel te berekenen. De hoofdstukken 5 en 6 zijn gewijd aan deze analyses. We sluiten het rapport in hoofdstuk 7 af met een slotbeschouwing en enkele conclusies.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkePh. de Jong ; T. Everhardt ; C. Schrijvershof ; R. Friperson ; J. Weda ; R. van Winden
organisatieDen Haag,
plaatsApe
instellingApe
pagina's101 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWet verbetering poortwachter
themawet- en regelgeving
publicatietoepassing_verbetering_poortwachter.pdf
datum invoer05-10-2011