Toekomstbeeld AWBZ 2013: Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? ; Versie: januari 2012

samenvatting

Dit Toekomstbeeld AWBZ 2013 beschrijft hoe de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 januari 2013 uit gaat zien, vooropgesteld dat de Tweede en Eerste Kamer er hun goedkeuring aan geven. Het document vormt de verdere detailinvulling van voorwerk op hoofdlijnen dat in goede samenspraak met het ministerie van VWS is verricht. Hiermee ontstaan eenduidige kaders voor de zorgverzekeraars en het zorgveld. Dit document moet worden gezien als een tussenstation. Finetuning ervan – in samenspraak met de veldpartijen – is nodig, en ZN zal daarin het voortouw nemen. Het document wordt voorjaar 2012 aangepast aan de laatste stand van zaken.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMartijn Mallie ; Sanne Baudoin ; Johan Boonstra ; Martijn Mallie ; Frank van Wijck
organisatieZorgverzekeraars Nederland
plaatsZeist
instellingZorgverzekeraars Nederland
pagina's30 p.
publicatievormRapport
trefwoordenAWBZ ; beleid ; zorgverzekeraars
themawet- en regelgeving
publicatietoekomstbeeld_AWBZ_van_ZN.pdf
datum invoer26-01-2012