Tijd voor een vak!: Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector

samenvatting

Door onderzoeksbureau Regioplan is begin 2012 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de stand van het vakmanschap onder gemeentelijke Klantmanager Werk. Een groot aantal klantmanagers (ruim 650) is door middel van een webenquête bevraagd. Ook onder managers is een enquête afgenomen. Het beeld uit de enquête is aangevuld met verdiepende interviews met klantmanagers, managers, opleidingsinstellingen en detacheringbureaus. De resultaten van dit onderzoek vormen als het ware het vertrekpunt voor de eerder genoemde Impuls Vakmanschap. Dit boekje is een populaire bewerking van het onderzoek. Naast de uitkomsten van het onderzoek geven we doorkijkjes naar hoe het misschien ook zou kunnen en blikken we terug naar hoe het zo gekomen is.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRoeland van Geuns ; Peter Wesdorp
organisatieRegioplan ; Gilde Re-integratie
plaatsDen Haag
instellingDivosa
publicatievormBoekje
trefwoordenklantmanager Werk ; gemeenten ; beroepsuitvoering
themaintermediairs
publicatietijd_voor_een_vak.pdf
datum invoer13-07-2012