Tekenen en dan?: Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechtenvan personen met een handicap

samenvatting

Door het VN-Verdrag van de Rechten van mensen met een beperking te ratificeren verplicht Nederland zich tot het nemen van tal van niet vrijblijvende maatregelen die gericht zijn op het realiseren van een volwaardige positie van mensen met een beperking. En zoals is geconstateerd moet er nog heel wat gebeuren. De studie die voor u ligt wil daaraan een bijdrage leveren. Er wordt een schets gegeven van de stand van zaken van mensen met een beperking in Nederland vanuit het perspectief en de beginselen van het Verdrag. Ook worden, in de vorm van aanbevelingen, de uitdagingen benoemd die nodig zijn om het verdrag in de praktijk te brengen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeCoalitie voor Inclusie
organisatieCoalitie voor Inclusie
plaatsUtrecht
instellingCoalitie voor Inclusie
pagina's60 p.
publicatievormwerkdocument
trefwoordenverdragen ; gelijke behandeling ; gehandicapten
themawet- en regelgeving
publicatievn_verdrag_eindversie.pdf
datum invoer07-04-2010