Supportgericht werken in de Wmo

samenvatting

Dit boel bevat materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe 'de Kanteling' vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair te gebruiken. Dit boek bestaat grofweg uit twee delen. De eerste vier hoofdstukken bevatten basisinformatie over individuele en maatschappelijke ondersteuning in het perspectief van de Wmo. De tien hoofdstukken die daarna volgen gaan in op verschillende benaderingen die in de Wmo-werkplaatsen ontwikkeld zijn vanuit de principes van vraag- en behoeftegericht werken, het benutten en versterken van de eigen kracht van individuen en groepen in de lokale samenleving. In een aantal bijdragen komt de inzet van de methode van vraagpatronen aan de orde, als startpunt om wensen, vragen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Een ander startpunt om Wmo-behoeftes in beeld te krijgen is het signaleren van problemen, eenzaamheid of sociaal isolement. Hier gaat het om het bereiken van mensen die niet zo gemakkelijk zelf om hulp vragen of zelf aansluiting zoeken bij anderen. Op verschillende plaatsen is geëxperimenteerd met signaleringsnetwerken. Veel hoofdstukken gaan over het creëren van sociale netwerken die mensen met overeenkomstige behoeftes en ervatingskennis met elkaar verbinden, zodat onderlinge steun ontstaat. Andere bijdragen beschrijven vormen van vrijwillige inzet en hoe je deze als professional goed kunt ondersteunen. Sociale steunsystemen kunnen gefaciliteerd worden vanuit maatschappelijke steunsystemen. Een goede samenwerking tussen welzijn, zorg en vrijwilligersorganisaties vormt een belangrijk fundament om sociale ondersteuning voor zwakkere groepen in de samenleving te creëren.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeJean Pierre Wilken ; Trudy Dankers
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's184 p.
publicatievormBoek
trefwoordenWMO ; uitvoering ; gemeenten ; beleid ; maatschappelijke steunsystemen ; samenwerken
themawet- en regelgeving
publicatiesupportgericht_werken_in_de_Wmo.pdf
datum invoer20-09-2012