Sturen op zelfsturing: Advies over zelfsturing in de re-integratiepraktijk

samenvatting

In dit advies beschrijft de RWI waarom zelfsturing zo belangrijk is in de re-integratiepraktijk en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelfsturing in re-integratietrajecten goed vorm te geven.

Bij hun re-integratie worden werkzoekenden geholpen door gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven. Deze ondersteuning is vooral succesvol wanneer deze aansluit bij de mogelijkheden de mogelijkheden en wensen van de betreffende persoon. Een van de manieren om de effectiviteit nog verder te vergroten, is door de cliënt actief te betrekken bij de vormgeving en de inhoud van zijn re-integratie: zelfsturing. 

In het rapport wordt het begrip zelfsturing verhelderd en wordt ingegaan op de toegevoegde waarde ervan voor verschillende cliëntgroepen. Ook worden de dilemma's geschetst waar professionals en organisaties zich voor geplaatst kunnen zien, wanneer ze meer invloed willen geven aan hun cliënten. In het tweede hoofdstuk worden de randvoorwaarden geschetst die gelden wanneer we zelfsturing in de praktijk mogelijk willen maken. Die voorwaarden hebben betrekking op het beleid en het instrumentarium dat wordt gehanteerd, maar ook op de werkwijze in en de professionaliteit van de re-integratie-uitvoering. In het afsluitende hoofdstuk wordt een aantal conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan die kunnen fungeren als leidraad bij het bevorderen van zelfsturing in de praktijk.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen, RWI
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's38 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenreintegratie ; zelfsturing
themaarbeidstoeleiding
publicatieadvies_zelfsturing.pdf
datum invoer03-12-2010