Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studie-uitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'

samenvatting

Het onderzoek naar studeren met een functiebeperking is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort 2007. In 2010 is een tweede meting verricht bij dit eindexamencohort 2007. Dit eindrapport doet verslag van de laatste meting in 2012. 

In deze laatste rapportage is gekozen voor een trendanalyse en een longitudinale analyse. Vandaar dat er een selectie is gemaakt van de gegevens uit de inmiddels rijke dataset. Er is gekozen om alleen die cohorten mee te nemen waarvan twee metingen beschikbaar zijn: een meting in het eerste studiejaar en een meting in het derde studiejaar. We kunnen hiermee niet alleen voor afzonderlijke studenten vaststellen in hoeverre er verbeteringen hebben plaatsgevonden; ook is het mogelijk vast te stellen of zich sinds 2007 veranderingen hebben voorgedaan (vergelijking van cohorten). 

In dit eindrapport staat dan ook de vraag centraal in hoeverre zich ontwikkelingen in het aanbod en het gebruik van en de tevredenheid over voorzieningen in deze tijd hebben voorgedaan, alsmede wat de relatie is tussen het gebruik van voorzieningen en het studiesucces of de studie-uitval van studenten. Verder wordt op basis van diverse bronnen verslag gedaan van het aantal studenten met een functiebeperking en gaan we in op de situatie van studenten uit cohort 2007 vijf jaar later.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeAnja van den Broek ; Marjolein Muskens ; Jeroen Winkels
organisatieResearchNed ; ITS Nijmegen
plaatsNijmegen
instellingResearchNed ; ITS Nijmegen
pagina's89 p.
publicatievormRapport
trefwoordenstuderen ; gehandicapten ; ervaringen ; voorzieningegebruik ; studiesucces ; studie-uitval ; statistiek
themaonderwijs
publicatiestuderen_met_een_functiebeperking_2012.pdf
datum invoer28-05-2013