Strategische verkenning: Op zoek naar een kosteneffectieve Basis GGZ; Scenario's voor zorginnovatie

samenvatting

In dit rapport wordt onderzocht hoe de Basis GGZ in Nederland geoptimaliseerd kan worden in termen van kosteneffectiviteit. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld dat de bestaande Basis GGZ (op basis van data van goed registrerende huisartspraktijken uit 2009) vergelijkt met alternatieve zorgsystemen in termen van kosteneffectiviteit. Hierbij wordt kosteneffectiviteit zowel vanuit het zorgperspectief (directe medische kosten en gezondheidswinst) als het maatschappelijke perspectief (additionele directe nietmedische kosten en productiviteitsverlies) bekeken. Enkelvoudige scenarioanalyses (waarbij telkens één zorginnovatie wordt beschouwd) wijzen uit dat er een aantal interessante verbeterrichtingen bestaan, namelijk: het terugbrengen van het aantal sessies psychotherapie, het aanbieden van meer evidence-based zorg, het opschalen van e-health, het strategisch inzetten op verhoogde therapietrouw, het substitueren van zorg. Simultaan doorvoeren van de combinatie van deze maatregelen leidt tot een zorgsysteem dat 16-31% kosteneffectiever is ten opzichte van de huidige ggz in de eerste lijn.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJoran Lokkerbol ; Peter Verhaak ; Filip Smit
organisatieTrimbos-instituut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instituut
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenggz ; kosteneffectiviteit ; eerstelijn
themaleren omgaan met een beperking
publicatiestrategische_verkenning.pdf
datum invoer10-05-2012