STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010

samenvatting

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind om te gaan en ervaren een hoge opvoedingslast. STOP4-7 is een multimodale interventie, wat wil zeggen dat zowel het kind, zijn of haar ouders en de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerker van het kind een training krijgen. Deze benadering is gebaseerd op de sociaal-leertheoretische inzichten van Patterson en zijn medewerkers en maakt gebruik van gedragstherapeutische technieken, zoals: aanleren en versterken van sociale en probleemoplossende vaardigheden door onder andere complimenten, privileges en muntjes. Dit rapport gaat over de resultaten van STOP4-7 Nederland in het schooljaar 2009-2010. Met behulp van het zorgevaluatiemodel van Veerman wordt antwoord gegeven op een drietal vragen: 1: Wordt de beoogde doelgroep bereikt? 2: : Wordt de interventie uitgvoerd uitgevoerd zoals bedoeld? 3. Worden de gewenste uitkomsten behaald?

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInge Bastiaanssen ; Luuk Geijsen ; Jan Willem Veerman
organisatiePraktikon BV
plaatsNijmegen
pagina's47 p.
trefwoordenopvoeding ; gedragsstoornissen ; therapie ; evaluatie
themaassessment

leren omgaan met een beperking

publicatiestop_4-7_2009-2010.pdf
datum invoer30-08-2011