Stepping Stones Triple P: Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking; Evaluatie van een pilot studie

samenvatting

Van maart 2008 tot juli 2010 is een pilot uitgevoerd naar interventie Stepping Stones Triple P. Dit is een interventie van 10 sessies dat individueel is aangeboden aan ouders van kinderen met een beperking. De effectiviteit en implementeerbaarheid van de Stepping Stones interventie is bestudeerd met als doel een onderbouwd advies uit te kunnen brengen betreffende de voortzetting van de interventie in Nederland. We hebben onderzocht of de interventie in een pre-post design effectief is wat betreft probleemgedrag van het kind en opvoedvaardigheden en welzijn van de ouders. Tevens is gekeken of de interventie implementeerbaar is in de Nederlandse situatie. De implementatie van Stepping Stones Triple P is goed verlopen. Het is gelukt om genoeg aantal ouders te werven om de effectmeting te kunnen uitvoeren. Ouders die deelnemen aan de Stepping Stones Triple P interventie rapporteren een significante afname in (veelal klinische) probleemgedrag van kinderen, een significante toename van effectieve opvoedstrategieën en competenties, significante verbetering in het gezinsfunctioneren en een significante toename in hun welzijn. De effecten zijn over de hele linie relevant te noemen. Vanuit de coördinatoren, professionals en ouders is de vraag naar deze interventie aanwezig en wordt deze positief beoordeeld. Echter, het aantal en de duur van de sessies dient besproken te worden. Veel ouders, en zeker LVG-ouders, hadden meer tijd per sessie nodig. Verder zijn aandachtspunten voor een structurele en landelijke implementatie: meer tijd om de interventie eigen te maken, verbetering in de vertalingen en een meer aansprekende DVD, de ondersteuning binnen de organisaties zelf en een verbetering van de vragenlijsten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeIreen de Graaf ; Paula Speetjens
organisatieTrimbos-instuut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instuut
pagina's51 p.
publicatievormRapport
trefwoordenopvoeding ; ouders ; kinderen, beperking ; assessment ; Stepping Stones Triple P
themaleren omgaan met een beperking
publicatiepilot_stepping_stones.pdf
datum invoer05-01-2012