Stelselwijziging jeugd: Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen

samenvatting

Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet 'Zorg voor de Jeugd' als kader voor het nieuwe jeugdstelsel. Onderdeel van de implementatie is de invulling van het 'opdrachtgeverschap en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging. Gemeenten zijn over het algemeen nog niet zover dat ze in samenspraak met aanbieders keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de wijze van bekostigen. Een belangrijk aandachtspunt bij bekostiging is dat de huidige wijze van bekostiging bij verschillende zorgsoorten anders is. Dit komt omdat de verschillende zorgsoorten worden bekostigd op grond van verschillende stelsels (Wet op de jeugdzorg), Zorgverzekeringswet), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en verschillende opdrachtgevers (Rijk, provincie/stadsregio, zorgverzekeraar, zorgkantoor). De 'taal' is in ieder van deze stelsels anders. Ook zijn de sturingsparameters in ieder van de stelsels anders. En niet te vergeten, kijken gemeenten anders aan tegen de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel in de toekomst. Het gevolg daarvan is dat er al snel spraakverwarring ontstaat over aspecten als bekostiging. Tevens is het van belang voor alle partijen om kennis te ontwikkelen over bekostigingsvormen. Dit is nodig in verband met effecten op administratieve lasten, voorkomen van perverse prikkels en het veranderproces dat partijen doorlopen de komende jaren. Daarom heeft het transitiebureau besloten te onderzoeken wat belangrijke factoren zijn bij het thema 'bekostiging' om aan de hand daarvan te bepalen wat de betekenis ervan is in
het nieuwe jeugdstelsel.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkePatrick Tazelaar ; Coby Peeters
organisatieMinisterie van Veiligheid en Justitie ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
plaatsDen Haag
instellingVereniging van Nederlandse Gemeenten
pagina's63 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordendecentralisatie ; jeugdzorg ; gemeenten ; bekostigingsmodellen ; handreiking
themajeugdzorg
publicatiehandreiking_bekostigingsmodellen_jeugd.pdf
datum invoer21-04-2013