Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking

samenvatting

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. Bijvoorbeeld de stelselwijzigingen met betrekking tot de AWBZ, de wet Zorg voor de jeugd, de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. De staatssecretaris van SZW heeft Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver gevraagd aan te geven welke bestaande botsingen en perverse prikkels in wet- en regelgeving door de stelselherzieningen worden opgelost en waar nieuwe obstakels ontstaan. In deze notitie wordt antwoord gegeven op deze vraag en worden ook oplossingsrichtingen aanhrtriky, om te komen tot beleid dat de participatie van jongeren met een beperking stimuleert. In twee bijlagen wordt een kort overzicht van de wijzigingen aangegeven en worden praktijkbeschrijvingen toegevoegd, die een beeld schetsen van de nabije toekomst.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeNeeltje Huvenaars ; Wil Verlaan
organisatieKennis- en innovatiecentrum CrossOver
plaatsNieuwegein
instellingKennis- en innovatiecentrum CrossOver
pagina's29 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenstelselherziening ; beleid ; jongeren net een beperking ; onderwijs ; zekerheid, sociale ; welzijn ; zorg
themawet- en regelgeving
publicatiestelselherzieningen_perspectief_jongeren_met_beperking.pdf
datum invoer11-01-2012