Steeds meer verstandelijk gehandicapten?: Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk verstandelijk gehandicapten 1998-2008

samenvatting

De afgelopen jaren is het aantal verstandelijk gehandicapten in de zorg sterk gegroeid. De vraagt rijst nu waarom dit komt: het is immers niet aannemelijk dat het aantal verstandelijk gehandicapten zélf sterk is De vaak genoemde toestroom van jongeren blijkt een belangrijke maar geen volledige verklaring voor de groei in de vraag naar en het gebruik van vg‑zorg. Er zijn geluiden dat het hier deels om zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedragsproblemen of verslavingsproblemen gaat, die niet meer mee kunnen komen op school en in het gezin. Zij hebben een complexe hulpvraag. De vg-sector probeert huisvesting, behandeling en begeleiding te ontwikkelen voor deze groep, die voorheen in de Jeugdzorg werd geholpen. Ook de instroom van ouderen en de langere levensverwachting van de zittende gebruikers verklaren een substantieel deel van de groei.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeMichiel Ras ; Isolde Woittiez ; Hetty van Kempen ; Klarita Sadiraj
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's89 p.
publicatievormRapport
trefwoordenverstadenlijk gehandicapten ; statistiek
publicatiesteeds_meer_verstandelijk_gehandicapten.pdf
datum invoer16-11-2012