Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief

samenvatting

De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de wetgeving rond sociale zekerheid. De ontwikkeling van het beroep op de sociale verzekeringswetten wordt in tijdreeksen weergegeven. De tijdreeksen zijn bijgewerkt tot eind 2011. Elke tabel gaat vergezeld van enkele grafieken, zodat in één oogopslag de meest relevante ontwikkelingen zichtbaar zijn. De gegevens voor de werknemers-verzekeringen ZW, WAO, WIA, Wazo en WW, de vroegere verzekering voor zelfstandigen WAZ en de sociale voorzieningen TW en Wajong zijn afkomstig van UWV. Elk hoofdstuk opent met een historisch overzicht van de betreffende wetgeving, gegroepeerd naar enkele thema's. Voor zover van toepassing wordt in een afzonderlijke paragraaf 'Ontwikkelingen' melding gemaakt van wetgeving die wordt voorbereid en waarvoor het Kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeUitvoering Werknemersverzekeringen, Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ)
organisatieUitvoering Werknemersverzekeringen, UWV
plaatsAmsterdam
instellingUitvoering Werknemersverzekeringen, UWV
pagina's257 p.
publicatievormOverzicht
trefwoordenZW ; WAO ; WIA ; Wazo ; WW ; WAZ ; TW ; Wajong ; reintegratie ; zekerheid, sociale ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiestatistische_tijdreeksen_2011.pdf
datum invoer21-02-2013