Stand van zaken van de sociale zekerheid: Overzicht 1 januari 2011

samenvatting

In deze brochure wordt een algemeen overzicht met bedragen gegeven van de verschillende
sociale verzekeringen en voorzieningen. Iedereen die in Nederland woont, valt verplicht onder de volksverzekeringen. Ook wie hier werkt en daardoor loonbelasting betaalt, is verzekerd. Werknemers in loondienst zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Naast sociale verzekeringen zijn er sociale voorzieningen, die een ontoereikend (gezins)inkomen aanvullen tot het sociaal minimum voor een bepaalde leefsituatie. De in deze brochure genoemde Toeslagenwet, Wajong, IOAW, IOAZ, WWB, WIJ, AIO en WWIK zijn zulke sociale voorzieningen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's44 p.
publicatievormBrochure
trefwoordensociale verzekeringen ; sociale voorzieningen
themawet- en regelgeving
publicatiesociale_zekerheid_2011.pdf
datum invoer11-02-2011